Aylık arşiv: Eylül 2011

DİŞ HEKİMLİĞİNDE AZOT PROTOKSİT UYGULAMASI VE BİLİNÇLİ SEDASYON


Birçok hasta diş tedavilerini, diş hekimi korkusu yüzünden ertelemekte ve ya tedavilerini yarım bırakmaktadır. Diş hekimliği sürekli değişim gösteren bir alandır. Azot protoksit / oksijen ( NH 2 / O 2 ) uygulamasının diş hekimliğinde kullanımı, lokal anestezinin icadı ve ya fluoridin diş çürüklerini önlemedeki etkisinin ispatı kadar önemli bir buluştur. Azot protoksit/ oksijen uygulaması tüm dünyada güvenirliliği ispatlanmış bir  “ Bilinçli sedasyon” yöntemidir.

Okumaya devam et

Diş Çürüğü ve Tedavisi

Bu yazının amacı: Diş çürüğü ve tedavisi konusunda hasta ve hasta yakınlarının

bilgilendirilmesi ve diş çürüğü oluşumunun önlenmesidir.

Okumaya devam et