Amerikada Dişhekimliği Eğitimi.


 

 

Lisans DiplomasıABD’de diş hekimliği lisansüstü öğrenimi, genellikle dört yıllık lisans eğitiminden sonra başlar. Çoğu öğrenci, diş hekimliği okuluna girmeden önce lisans ya da yüksek lisans diploması alır.

Üniversiteler diş hekimliği alanında lisans programına sahip değildir; diş hekimliği öğrenimi görmeyi planlayanlar, giriş için kabul edilebilen ana dallarda sanat ve bilimlerin bir bileşimini okurlar.First professional degree, yani diş cerrahlığı (D.D.S.) veya diş tedavi doktorluğu (D.M.D.) eğitimi veren diş hekimliği okulu müfredatı, diş hekimliğine hazırlayıcı mahiyetteki temel tıp bilimlerini içeren iki yıllık bir öğrenim ve sonra klinik yönelime ağırlık veren iki yıllık eğitim olmak üzere dört yıllık bir tahsil gerektirir. D.D.S. veya D.M.D.’yi elde ettikten sonra diş hekimlerinin National Licensing Examination ve mesleki uygulama yapmayı düşündükleri eyaletteki State Board Examination isimli sınavları geçmeleri gerekir.Birinci meslek derecesi (First Professional Degree) programlarına kabulDiş hekimliği okullarına başvuranlar, hem ABD vatandaşları hem de yabancılar için rekabetin çok yüksek olduğunu akıllarından çıkarmamalıdır. ABD diş hekimliği okullarında yabancı öğrenciler için ayrılmış kontenjanlar bulunmamaktadır. Özel bir diş hekimliği okuluna giriş hakkı elde etme şansı,devlet destekli bir dişçilik okulundan daha yüksektir.

Diş hekimliği öğrencilerinin eğitim masrafları öğrenim harçlarını aşar, bu yüzden pek çok diş hekimliği okulu doğal olarak eyalet sakinlerine öncelik tanır. Okulun bulunduğu eyalette yaşayan öğrenciler, diğer eyaletlerde yaşayan öğrencilerle birlikte yabancılardan önce kabul edilirler. Her ne kadar herkesin başvurma hakkı varsa da, ABD’deki bir üniversitede iki yıllık diş hekimliği hazırlık eğitimi almamış yabancı öğrencilerin kabulü biraz zordur. Diğer giriş şartları şunlardır:· Önlisans/lisans diploması · İngilizce dil yeterliliği · Dental Admissions Test (DAT)/Diş Hekimliği Kabul Testi’nden yeterli puan almak İlkbahar ve sonbaharda yapılan Dental Admissions Test, matematik, biyoloji, kimya, organik kimya, okuma ve kavrama alanlarında yeterliliği ölçen bir sınavdır.Lisansüstü diş hekimliği eğitimiD.D.S.derecesini elde eden diş hekimleri hastane veya diş hekimliği okullarının lisansüstü programlarına başvurabilirler. Bazı programlar, ileri diş hekimliği alanında yüksek lisans diploması verir. Bazıları ise uzmanlık eğitimi sunarlar. Uzmanlık eğitim programları tamamlandıktan sonra ruhsatlı diş hekimleri, o uzmanlık alanında eyalet sertifikası için başvurabilirler. Lisansüstü diş hekimliği öğrencileri için, tıp alanındaki FMGEMS ile karşılaştırılabilecek seviyede dünya genelinde düzenlenen bir sınav söz konusu değildir. Ağız cerrahisi ve periodonti gibi bazı uzmanlık programları, yabancı diş hekimlerinin American Dental Association tarafından tanınan bir dişçilik okulunda D.D.S. öğrenimini tamamlamanın yanı sıra bir ABD üniversitesinde de en az iki yıllık bir ön eğitim almasını şart koşar. Bazıları devlet lisansı ve ulusal sertifikayı da gerekli görebilir. Diş hekimliği okulları lisanssız yabancı adayları lisansüstü eğitim için hastanelere nazaran daha kolay kabul eder.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir