Biyokimyasal Normal Değerler.

Aşağıdaki tablolarda insan vücudu ile ilgili biyokimyasal normal değer aralıkları tanımlanmıştır.Ayrıca dışardan almak zorunda olunan vitaminler ve özellikleri hangi besinlerde bulunduğu ve insan vucudu savunma sisteminin temel biyokimyasal yapıtaşları açıklanmıştır.

Yazılı bilgilerin yararlı olması dileğiyle.

Kanın
Biyokimyasal Bileşenleri
(Blood
Biochemical Constituents)
Aseton 0.3-2.0
mg/dl
Askorbik
asit
0.4-1.5
mg/dl
Safra
asitleri
0.2-3
mg/dl
Folik
asit
3.3-20
ng/ml
Yağ
asitleri, toplam
190-420
mg/dl
Yağ
asitleri, serbest
8-25
mg/dl
Ürik
asit
3-6.6
mg/dl
Albumin 3.5-5
g/dl
Alfa-1-antitripsin 85-213
mg/dl
Alfa-1-fetoprotein 1-20
ng/ml
Alfa-2-makroglobulin 150-400
mg/dl
Aminoasitler 3-5.5
mg/dl
Amonyak 80-100
µg/dl
Antistreptolizin 250 U
Todd’a kadar
Bilirübin
– toplam
0.4-1.2
mg/dl
Bilirübin
direkt
0.4
mg/dl’ye kadar
Bilirübin
indirekt
0.5
mg/dl’ye kadar
Kalsiyum 8.5-10.5
mg/dl
İyonik
kalsiyum
4.5-5.5
mg/dl
Karotenoid 100-300
µg/dl
CEA < 2.5
ng/ml
Serüloplazmin 20-35
mg/dl
Çinko 80-150
µg/dl
Sitrat 17.5 ±
4 mg/l
Klorür 345-380
mg/dl
ClNa 550-650
mg/dl
Bakır 88-150
µg/dl
Kreatinin 0.5-1.3
mg/dl
Karbon
dioksit (CO2)
24-30
mEq/l
Enzimler
-aldolaz 1.3-2.2
mU/ml
-amilaz 4-25
mU/ml
-kreatin
fosfokinaz (CPK)
32-162
mU/ml
-asit
fosfataz
< 11
mU/ml
-prostatik
fraksiyon
< 4
mU/ml
-alkalen
fosfataz
30-110
mU/ml
-gama-glutamil
transpeptidaz
(GGT) 10-41
mU/ml
-laktik
dehidrogenaz (LDH)
130-500
mU/ml
-transaminaz
-GOT ya
da AST
5-32
mU/ml………….10-40 u.Karmen
-GPT ya
da ALT
7-33
mU/ml………….10-40 u.Karmen
-5´-nükleotidaz 0.3-3.2
U Bodansky
Asit-baz
dengesi
-baz
(serum total)
145-160
mEq/l
-standart
bikarbonat
21-27
mEq/l
-baz
fazlası
(-3) ila
(+3) mEq/l
-pH 7.35-7.45
-pCO2 35-45
mmHg (Torr)
-pO2 75-100
mmHg
Demir erkek:
80-150 µg/dl
Demir kadın:
60-140 µg/dl
Ferritin 15-300
ng/dl
Fibrinojen 200-400
mg/dl
Fosfolipidler 150-250
mg/dl
İnorganik
Fosfor
2.5-5
mg/dl
Galaktoz 0-10
mg/dl
Globülin 2-3 g/dl
Kan
glükozu
80-110
mg/dl
Haptoglobin 13-163
mg/dl
Serum
hemoglobini
2-3
mg/dl
Fetal
hemoglobin
< %2
Glikozile
edilmiş hemoglobin
%
5.5-7.5
Demir
(bağlama kapasitesi -TIBC)
250-410
µg/dl
İmmünoglobulinler
-IgA 140-290
mg/dl
-IgD 0.3-40
mg/dl
-IgE 0.01-0.3
mg/dl
-IgM 70-250
mg/dl
-IgG 780-1,500
mg/dl
Laktat 5-20
mg/dl
Magnezyum 1.8-3.6
mg/dl
Methemoglobin eser
Kan Üre
Nitrojeni (BUN)
10-20
mg/dl
Protein
Olmayan Nitrojen (NPN)
15-35
mg/dl
Plazma
Ozmolaritesi
280-300
mOsmol/l
Peptid-C 0.3-3.7
µg/l
Piruvat 0.7-1.7
mg/dl
Potasyum 3.5-5
mEq/l
Oksijenin
arter satürasyonu
% 96-100
Sodyum 135-142
mEq/l
Transferrin 200-400
mg/dl
Üre 20-40
mg/dl
Proteine-bağlı
İyot (PBI)
4-8
µg/dl
Tam
Kan Sayımı
(Complete
Blood Count)
Kırmızı
kan hücreleri
erkek:
4.5-5 milyon/mm3
Kırmızı
kan hücreleri
kadın:
4-4.5 milyon/mm3
Hemoglobin erkek:
13-18 g/dl
Hemoglobin kadın:
12-16 g/dl
Hematokrit erkek:
%42-52
Hematokrit kadın:
%37-48
Eritrosit
sedimentasyonu
erkek:
1-13 mm/h
Eritrosit
sedimentasyonu
kadın:
1-20 mm/h
Siderositler %0.1-1
Retikülositler %5-20
MCH 27-32 µg
MCHC %33-37
MCV 86-98
µm3
Beyaz
kan hücreleri
5,000-10,000/mm3
Lenfositler %23-35
Monositler %4-8
Segmente
Nötrofiller
%55-65
Band
Nötrofiller
%0-5
Eozinofiller
%0.5-4
Bazofiller %0-2
Trombositler 150,000-400,000/mm3
Koagülogram
(Coagulogram)
Kan
pıhtılaşma zamanı
6-8 dak
(Lee-White)
Kanama
zamanı
1-4 dak
(Duke)
Kanama
zamanı
3-9.5
dak (Ivy)
Protrombin
zamanı
12-14
san (Quick)
Protrombin
zamanı
%85-110
Trombin
zamanı
Kontrol
± 5 san
Trombin
zamanı
15-20
san
Parsiyel
tromboplastin zamanı
25-38
san (aktive edilmiş)
Pıhtı
retraksiyonu
15-20
dak (başlangıç)
Pıhtı
retraksiyonu
6-24
saat (son)
Protrombin
tüketimi
1 saatte
%80
Kapiller
direnç
10’dan
daha az peteşi
Antitrombin
III
20-24
mg/dl
FDP < 10
µg/ml
Protein
Testleri
(Protein
Test)
Total
protein
6-8 g/dl
Albumin 3.5-5.5
g/dl
Globulin 2-3 g/dl
Elektroforez
Albümin toplamın
%45-55 ‘ i
Globülin
-Alpha 1 %5-8
-Alpha 2 %8-13
-Beta %11-17
-Gamma %15-25
Lipid
Test
(Lipid
Test)
Total
Lipidler
450-1,000
mg/dl
Lipoprotein
-Pre-alfa < 50
mg/dl
-Alfa 120-240
mg/dl
-Pre-beta 70-210
mg/dl
-Beta 335-510
mg/dl
-Şilomikron 0 mg/dl
Total
Kolesterol
-arzulanan < 200
mg/dl
-sınırda
yüksek
200-239
mg/dl
-yüksek > 240
mg/dl
Kolesterol
LDL

arzulanan
< 130
mg/dl

sınırda yüksek
130-160
mg/dl
– yüksek > 160
mg/dl
Kolesterol
HDL
-kadın > 55
mg/dl
-erkek > 45
mg/dl
Trigliseridler 40-170
mg/dl
Serum
Görüntüsü.
Berrak

%

Kan
Hormon Düzeyleri
(Blood
Hormonal Levels)
ACTH 15-70
pg/ml
ADH 2 ±
0.9 ng/l
Adrenalin 97 ±
93 pg/ml
Aldosteron 10.5 ±
5.4 ng/dl
Anjiyotensin
II
bazal <
25 pg/ml
Kalsitonin 0-28
pg/ml
Kortikosteron 0.13-2.3
µg/dl
Kortizol sabah
7-8saat…..9-25 µg/d
Kortizol öğleden
sonra 4-7saat…..3-12 µg/dl
DHEA kadın:
1.4-8 ng/ml
DHEA erkek:
0.5-5.5 ng/ml
11-dezoksikortizol 2-25
µg/l
DHT
(dihidrotestosteron)
kadın:
0.03-0.17 ng/ml
DHT
(dihidrotestosteron)
erkek:
0.4-0.8 ng/ml
DOCA 4-12ng/ml
Eritropoietin
B
< 19
mU/ml
Östron
kadın:
-foliküler
safha
25-120
pg/ml
-luteal
safha
50-200
pg/ml
erkek: 30 ±
20 pg/ml
17-beta-östradiol
kadın: 254 ±
94 pg/ml
erkek: < 60
pg/ml
Gastrin < 100
pg/ml
Glukagon 150-250
pg/ml
Gonadotropin
FSH
kadın:
-foliküler
safha
1.5-11
mU/ml
-ovülasyon
safhası
1.6-18
mU/ml
-luteal
safha
1.5-100
mU/ml
-menapoz
sonrası
50-100
mU/ml
erkek: 3-18
mU/ml
İnsülin 6-26
µU/ml
Noradrenalin 253 ±
114 pg/ml
Parathormon < 25
pg/ml
C-peptidi 2.10 ±
0.54 ng/ml
PRL 10.2 ±
4.8 ng/ml
Progesteron
kadın:

foliküler safha
0.2-0.6
ng/ml

ovülasyon safhası
0.5-3
ng/ml
– luteal
safha
6.5-32
ng/ml

menopoz sonrası
0.15-0.40
ng/ml
erkek: 0.15-0.40
ng/ml
Renin 1.1 ±
0.9 ng/ml/h
Somatomedin
C
0.4-2
U/ml
STH 3.3 ±
2.8 ng/ml
Somatostatin 67 ±
29 pg/ml
T3 total 75-195
ng/dl
T3
uptake
%25-35
T3
bağlama kapasitesi
toplamın
%10 ± 0.04’ü
T3
serbest
toplamın
% 0.3’ü
rT3 13-53
ng/ml
T4 4-11
µg/dl
T4
serbest
1-4
ng/dl
Testosteron kadın:
0.3-1.10 ng/ml
Testosteron erkek:
4-11 ng/ml

Yorumlar kapalı.