Diş Apsesi İçin Antibiyotik Gerekli Mi ?

 

Odontojenik infeksiyonlarda sistemik bir durum eşlik etmiyorsa diş apsesi tedavisinde asla antibiyotik kullanılmaz. Şöyle ki ;

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde :

1) “treatment of acute apical abscesses involves incision for drainage and root canal treatment or extraction of the involved tooth to remove the source of infection (199, 200). ın some cases, drainage can be obtained through the root canal, but when swelling is present, incision for drainage should also be performed whenever possible, since this approach has been shown to produce a quicker improvement than drainage only by opening of the root canal (200). adjunctive systemic antibiotics are not necessary in most cases of localized and uncomplicated apical abscesses (201–205). analgesics may be prescribed for pain control.”

Çevirisi :

Akut apikal apsenin tedavisi drenaj için insizyon ve kanal tedavisi ya da infeksiyonun kaynağı olan dişin
çekimini içerir.Bazı vakalarda, drenaj kök kanalı vasıtasıyla sağlanabilir, fakat şişlik varsa, mümkün olan durumlarda drenaj için insizyon da yapılmalıdır ki bu yaklaşım sadece kök kanalı vasıtasıyla olan drenajdan
daha hızlı bir drenaj sağlanmasına olanak tanır. Lokalize ve komplike olmayan* pek çok vakada sistemik
antibiyotiklerin desteği gerekli değildir. Analjezikler ağrı kontrolü için reçete edilebilir.

* komplike olmayan apse= lenf nodları ile ilişki içinde olmayan, sistemik bulgu (ateş, halsizlik, titreme vsvs) vermeyen apsedir.

clin microbiol rev. 2013 apr;26(2):255-73. doi: 10.1128/cmr.00082-12.
microbiology and treatment of acute apical abscesses.
siqueira jf jr1, rôças ın.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/…c/articles/pmc3623375/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir